จอดให้ตรงป้าย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอเสนอแนะอบรมเจ้าพนักงาน ให้มีสติฟังเสียงกริ่ง และจอดรถให้ตรงป้ายคะ ในวันนี้ดิฉันลงกดกริ่งก่อนถึงป้ายรถเมล์ แต่กลับจอดเลยไป 1 ป้าย ทำให้ดิฉันต้องเดินย้อนกลับมา ซึ่งเสี่ยงต่อการเกิดอันตราย เช่นวิ่งราว เป็นต้น ซึ่งระหว่างของ 2 ป้ายรถเมลนี้ค่อนข้างไกล และมืด แต่ถ้าสงสัยว่าทำไมไม่นั่งรถเมล์ย้อนกลับมา อยากจะถามกลับทำไมผู้โดยสารต้องจ่ายงเงินเพิ่มเพื่อขึ้นรถเมล์ย้อนจากการที่ขับเลยป้าย ถ้าเกิดอะไรขึ้นมา ทางขสมก.ยินดีชดเชยค่าเสียหายหรือไม่ จึงรบกวนอบรม หรือหาวิธีที่ทำให้จอดไม่เลยป้าย ขอบคุณคะ