รถสาย 95 เลียบทางด่วน มาวิ่งให้บริการอีกค่ะ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
อย่ายกเลิกรถ 95 เลียบทางด่วนเลยค่ะ เพราะตอนนี้ก็มีรถวิ่งแค่สายเดียวแล้ว