การจอดรับ-ส่ง ผู้โดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
รถโดยสารส่วนใหญ่ไม่ชอบจอดตรงป้าย เวลาจอดรับ-ส่งผู้โดยสารชอบจอดเลนนอกไม่ยอมจอดเลนซ้ายสุดไม่รู้ว่าคนขับรีบไปไหน อีกเรื่องคือเวลารถเมล์ผ่านป้ายที่คนขึ้นน้อยจะขัดด้วยความเร็วและไม่สนใจคนที่ยืนรอเลยเวลาโบกก็ไม่ยอมจอด เรื่องสุดท้ายคือชอบจอดไม่ตรงป้ายทั้งทีประตูรถก็ติดว่า รถคันนี้ไม่จอดรับ-ส่งผู้โดยสารนอกป้าย ซึ่งก็มีทั้งเรื่องที่ผมคิดว่าดีและไม่ดี เช่นช่วงที่การจราจรติดขัดอย่างมากการที่รถจอดห่างป้ายเล็กน้อยในระยะที่ห่างจากป้ายไม่มากนักก็เป็นเรื่องที่ทำให้ผู้โดยสารสามารถเดินไปและถึงป้ายเร็วขึ้นแต่บางทีรถติดไฟแดงในเวลาไม่กี่นาทีก็ชอบจอดให้ผู้โดยสารลงทั้งที่ยังไม่ถึงป้ายซึ่งผมก็ต้องลงเพราะถ้าไม่ลงคนขับอาจจะจอดเลยป้ายที่เราต้องการลงทำให้เสียเวลาได้