เพิ่มสายรถเมล์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ควรจะมีการเพิ่มสายรถเมล์จาก BTSบางหว้า ไปยังสถานีขนส่งกรุงเทพสายใต้ใหม่ เพื่อเชื่อมต่อการเดินทางให้สะดวกสบายขึ้น อีกทั้งยังทำให้เกิดการเชื่อมต่อมการเดินทางที่สะดวกสบายและประหยัดเวลาได้มากขึ้นอีก