ขอชมสาย 32 ครับ

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
บริการดีมากครับ ขอชื่นชม ขึ้นแล้วสบายใจครับ ถึงจะเป็นรถร้อน แต่พนักงานดีมากครับ