แจ้งสาย 71 2-80469 ไมีรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
แจ้งสาย 71 ครีมแดง 2-80469 ไม่รับผู้โดยสารแยก โพธิ์แก้วเวา 7:55ครับ เดือดร้อนมากเพราะรถขาดและเป็นเวลาที่ต้องรีบไปทำงาน รบกวนด้วยครับ