อยู่ธรรมศาสตร์รังสิตครับ ผมอยากไปชิดลมนั่งสายไหน

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมอยู่ประตูเชียงรากครับ