จากวงเวียนใหญ่ ปลายทางพระรามเก้า

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางจากสี่แยกบเานแขก วงเวียนใหญ่ ไปพระรามเก้าซอย 51 (เสรี6) พอจะเดินทางไปได้อย่างไรบ้างครับ