สอบถามรถเมย์ที่เข้าขนส่งหมอชิต 2

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
รถเมย์จากอนุสาวรีย์ที่เข้าขนส่งหมอชิต 2 สายไหนครับ ขึ้นรถตรงไหน ขอบคุณครับ