รถสาย123คันที่5ไม่ให้ตั๋วไม่ทอนเงิน

ประเภท: 
ร้องเรียนรถเอกชนร่วมบริการ
รถเมล์สาย123-5ขึ้นตอน16.35หน้าพาต้าคนบนรถมีประมาณ7-8คนจ่ายเงินแบงค์20ไม่ทอนและไม่ให้ตั๋วบอกว่ารอแปบ จนลงป้ายพอหันไปหาก็หลบหน้าแล้วเดินไปนั่งเบาะด้านหลัว