ขอทบทวนเส้นทางเดินรถเมลสาย 26 ทางด่วน

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เรียน ท่านผู้บริหารการเดินรถ เรื่อง ขอทบทวนเส้นทางเดินรถเมลสาย 26 ทางด่วน โดยปกติรถเมล์สาย 26 ทางด่วน จาก อนุสาวรี ไปมีนบุรี ต้องกลับรถตรง ททบ.5 แล้วขึ้นด่วนที่อนุสาวรี แต่พอเปลี่ยนเส้นทาง เพราะมีคนร้องเรียนว่า รถไม่จอดรับ ที่ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นด่วน จึงไดงแก้ปัญหาโดยอ้อมไปเข้า วิภาวิดี แล้ว ยูเทิร์นตรงแยกสุทธิสาร เพื่อที่จะไปขึ้นด่วนดินแดง ทำให้ล่าช้ามากๆและเป็นการแก้ปัญหาไม่ถูกจุด บางวันกว่าจะขึ้นด่วนดินแดง ต้องฝ่ารถติดจากเส้นพหลฯ, แยกสุทธิสาร กว่าจะขึ้นด่วนดินแดงได้ ใช้เวลาเป็นชั่วโมง ทุกวันนี้ คุณภาพชีวิต ผู้โดยสารที่ต้องยืนนั้น แย่มากๆครับ จึงอยากขอเสนอแนวทางการแก้ปัญหาดังนี้ครับ 1.ให้ย้ายกลับไปใช้เส้นทางเดิมคือ ยูเทิร์น ที่ ททบ.5 เพื่อขึ้นด่วน อนุสาวรี เหมือนเดิมเพื่อแก้ปัญหาการล่าช้าในการขึ้นด่วน 2.ให้ ผขร. ไม่ต้องจอดรถรับตามป้ายระหว่างทาง ที่จะขึ้นด่วนอนุสาวรี เพราะที่ผ่านมามีบางคันจอดบางคันไม่จอด ทำให้ ผู้โดยสารบางสับสน เมื่อทำเป็นระเบียบตามแนวทางทุกคัน จะทำให้ปัญหาร้องเรียนหมดไป 3.ให้ พกส. เก็บค่าโดยสาร ให้เรียบร้อยก่อนที่ ผขร. จะนำรถเข้าสเส้นทาง เพื่อป้องกัน ผดส ขึ้นผิดแล้วขอลงตามป้าย ในส่วนเส้นทางจาก มีนบุรีมาอนุสาวรีนั้น ไม่มีปัญหา และรถขึ้นด่วนจะเยอะกว่าขากลับครับ จึงเรียนมาเพื่อโปรดพิจารณา กิตตินันท์ มานะทัต 0816110007