สาย 519 รอมา 3 ชั่วโมง รถยังไม่มา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สาย 519 ช่วงเวลาเร่งรีบไม่ว่าเชัาหรือเย็น มาช้าตลอด รอ1-2 ชั่วโมง เกือบทุกครั้ง ควรเพิ่มจำนวนของรถเมล์สายนี้ได้แล้ว และอยากให้มีการติด GPRS เพื่อให้ประชาชนสามารถตรวจสอบได้ว่าตอนนี้รถอยู่ตรงไหนแล้ว รถติดหรือรถเสียจะได้รับรู้ได้ถึงการเดินทาง