ผังการเดินรถแต่ล่ะสาย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ที่ป้ายรถเมล์ หากทำผังการเดินรถแต่ล่ะสายที่ผ่านป้ายนั้น แสดงให้เห้นว่าสายนี้ จากไหน ไปไหน และตอนนี้ท่านอยู่ที่ไหน จะช่วยแก้ปัญหา การเปลี่ยนสัญลักษณ์สายรถเมล์ได้ครับ