142 ขาดระยะ รอนานมาก

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเย็น ประมาณ17:30 ต้องรอรถ 1-2 ชั่วโมงเป็นประจำ (ป้ายแรกจากอู่แสมดำ) ( บ่อยครั้งรถจะวิ่งเลยป้ายนี้ หลังจากรอมาเป็นชั่วโมง ช่วยปรับปรุงด้วย)