สอบถามเส้นทางค่ะ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลเวิล ไปจามจุรีสแควร์ ขึ้นสายไหนได้บ้างคะ?