คณะวิทย์จุฬา-ลาดกระบัง

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขอสอบถามเส้นทางค่ะจากคณะวิทยาศาสตร์จุฬาจะไปลาดกระบังช่วงเวลาประมาณ3ทุ่มครึ่ง สามารถไปลาดกระบังได้ยังไงคะ