จาก มจพ. ไป มจธ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถามเส้นทางหน่อยครับ สามารถไปยังไงได้บ้างครับ