รถเมล์ สาย134 ไม่จอดป้าย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
รถเมล์ ขสมก ปรับอากาศ สาย 134 เลขข้างรถ 7-3098 ป้ายทะเบียน 11-2832 ไม่จอดส่ง และรับผู้โดยสาร ป้าย วัดเทวสุนทร