สุขุมวิท42 รอสาย26ก มา2ชั่วโมงครึ่งแล้ว

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
มีญาติป่วยหรือ รถถึงหายไปตั้งแต่2ทุ่ม บอกนะถ้าพนักงานไม่สบายจะซื้อกระเช้าไปให้