ชมเชยหัวหน้างาน ส 203

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอบคุณหัวหน้างาน ส 203 ที่ดูแลประชาชนแถวท้าน้ำนนท์ และมีการปรับปรุงแก้ไข ทำให้ผู้ใช้บริการแถวท่าอิฐ ไทรม้าได้รับความสะดวกมากขึ้น เป็นกำลังใจให้ค่ะ