ชมเชยพนักงานเก็บเงินรถเมล์สาย 16 (ผญ)

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้ได้มีโอกาสขึ้นรถเมล์ฟรีสาย 16 ป้ายทะเบียน 12-0759 (เวลาประมาณ 8.15 - 8.45 นั่งจากป้าย รร ราชวินิตมัธยม ไปลงสีลม) มีความประทับใจการบริการของพนักงาน ช่วยบอกเส้นทางและป้ายที่จะลง พูดจาดี ไพเราะ ดูเป็นมิตรกับผู้โดยสาร อยากให้มีการชมเชย ยกย่องพี่ท่านนี้นะคะไม่ได้ถามชื่อพี่เค้ามา เพื่อจะได้เป็นกำลังใจในการทำงานต่อไปค่ะ