ไปเกาะเกร็ด จากแยกบางกระบือ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ขออนุญาตสอบถามเส้นทางครับ...ผมอยู่แถวแยกบางกระบือ ถ.สามเสน จะไปเท่ี่ยวเก่าะเกร็ด ไม่ทราบว่าต้องขึ้นรถเมล์สายไหนครับ