รถเมล์สาย 68

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอความกรุณาให้เพิ่มจำนวนรถที่วิ่งในสาย 68 แสมดำ-บางลำพู หรือ รถร่วม ปอ.68 มหาชัย-บางลำพู เพราะรถขาดระยะบ่อยผู้โดยสารต้องรอนานมาก บวกกับระยะที่วิ่งก็ค่อนข้างไกลทำให้ความถี่น้อยลงไปอีก จึงเรียนมาเพื่อขอให้พิจารณาเพื่อความสะดวกและประหยัดเวลาของผู้โดยสาร