ขอชื่นชมรถ ปอ.สาย 26 พนักงานขับรถและพนักงานเก็บสตางค์

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขอชื่นชมพนักงานขับรถและพนักงานเก็บสตางค์ บนรถปรับอากาศ สาย 26 พนักงานขับรถ ขับรถดี นุ่มนวล จอดรับ-ส่ง ตรงป้าย พนักงานเก็บสตางค์ พูดจาไพเราะมาก บอกกล่าวให้ทราบถึงป้ายข้างหน้าที่จะจอด ตลอดการเดินทาง และกล่าวขอบคุณผู้โดยสาร สังคมไทย หากมีคนดีๆ เช่นนี้...น่าชื่นชมมากๆ อยากให้เผยแพร่คนที่ทำดี ให้สังคมได้รับรู้ และเชิดชูเกียรติ เพื่อเป็นขวัญและกำลังใจคนดียังมีในสังคม