สอบถามเส้นทางครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากเซ็นทรัลปิ่นเกล้าไป กองบัญชาการกองทัพเรือหรือใกล้ๆตรงนั้นต้องนั่งรถสายไหนไปลงตรงไหนครับ