ขอชมเชยพนักงานเก็บเงินค่าโดยสารรถประจำทาง ปอ.166

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ผมอายุย่าง79ปี ต้องไปโรงพยาบาลพระมงกุฎเกล้าเป็นระยะๆ เมื่อวันที่ 2 ต.ค.2557 เวลาเช้ามืดประมาณ05.30น. ผมได้ขึ้นรถปอ.166 (จำเลขที่ไม่ได้)ที่ป้ายหน้าทางเข้าเมืองทองธานี(ป้ายสุดท้ายก่อนขึ้นทางด่วน) ปรากฏว่าคนค่อนข้างเต็มคันรถ พนักงานเก็บเงินค่าโดยสารชายได้พูดว่า"กรุณาให้ที่นั่งกับผู้อาวุโสด้วยครับ" จึงมีผู้ลุกให้ผมนั่ง และเมื่อวันที่ 3 ต.ค.2557 เวลาเช้ามืดประมาณ06.00น.ผมได้ขึ้นรถปอ.166 เลขที่ 73029 ณ ป้ายเดิม คนแน่นพอยืนได้ พนักงานเก็บเงินค่าโดยสารหญิงได้พูดว่า"กรุณาให้ที่นั่งคุณตาด้วยค่ะ" จึงมีผู้ลุกให้ที่นั่งแก่ผม ผมขอขอบคุณและชมเชยพนักงานทั้งสองมา ณ โอกาสนี้ด้วยครับ