จากอนุเสาวรีย์ชัยไปนันทอุทยานตรงพรานนก

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
อยากทราบว่าถ้าจะเดินทางจากอนุเสารีย์ชัยไปนันทอุทยานที่อยู่ตรงพรานนกต้องเดินทางไปยังไงคะ