จากบางขุนนนท์ไปเซ็นทรัลลาดพร้าว

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ผมอยู่บางขุนนนท์มีรถเมล์วิ่งผ่าน2สาย คือ57กับ79 ครับ ถ้าจะไปเซ็นทรัลลาดพร้าวต้องต่อรถสายไหนบ้างครับ ที่ใช้เวลาการเดินทางน้อยที่สุด