ขอรถเมล์สาย 5 คืนมา

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
เอกชนหยุดเดินรถไปหลายปีแล้ว ขสมก.น่าจะนำรถมาเดินเองในสายนี้ครับ เส้นทางนี้ผ่านหน่วยงานราชการหลายหน่วยงาน ทั้งวัด โรงเรียน สถาบันการศึกษา หน่วยงานทหาร สวนสาธารณะ อยากให้ ขสมก.ร่วมอนุรักษ์สายนี้ เบอร์เอาไว้ครับ ไม่อยากให้หายไปเฉย ๆ