ผู้เก็บค่าโดยสารไม่มีมารยาท

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ฝากเตือนผู้เก็บค่าโดยสารรถประจำทางสาย 516 ทะเบียน 12-2823 พูดจาไม่มีมารยาทตะคอก นี้หรอพนักงานรถของ ขสมก