รถเมล์สาย 207

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
สอบถามหน่อยค่ะ ว่ารถเมล์สาย 207 จะกลับมาวิ่งเป็นปกติเมื่อไหร่ค่ะ หรือถ้าหยุดวิ่งจะมีรถเมล์มาแทนไหมค่ะ เพราะเดินทางลำบากมาก