ขอชื่นชมพนักงานเก็บค่าโดยสารรถโดยสารประจำทางปรับอากาศสาย36

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันที่11มิถุนายน2560เวลาประมาณ17.00 น.เที่ยวจากห้วยขวางไปสี่พระยา หมายเลขข้างรถน่าจะ 8-55072 พนักงานเก็บค่าโดยสารบริการดีบอกป้ายตลอดและพูดขอบคุณผู้โดยสารขณะลงจากรถซึ่งจากประสบการณ์ส่วนตัวเพิ่งเจอครั้งแรกจึงอยากจะขอชื่นชมเพื่อเป็นกำลังใจในการทำงานต่อไป