โบกเรียกแล้วไม่จอด

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
วันนี้รอรถเมล์519ที่ป้ายรถเมล์ รอรอรถนานมากพอเข้าใจ แต่นี่โบกแล้วไม่จอด คือโบกตั้งแต่ไกลๆ จนรถมาไกล้ ครขันเห็นแต่ก็ไม่จอด บริการแบบนี้ก็ได้หรอคะ เลือกรับหรือว่าอะไร? แย่มากคะ