ไม่จอดรับผู้โดยสาร

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เวลา12.25 รถเบอร์34 ทะเบียน11-9785 ไม่จอดรับผู้โดยสาร ผมนั่งรอตั่งแต่11.50