ไม่ยอมจอด ขับผ่านไปเลย

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ไม่ยอมจอด ขับผ่านไปเลย ทะเบียน 11-8735 ณ. เวลา 10.54 ของวันที่ 3 มิย 60 สาย 12