จากโรงเรียนสวนกุหลาบไปแพลตฟอร์มวงเวียนใหญ่ใช้สายไหนหรอครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง