จากสะพานพระนั่งเกล้า ไป แพตตินั่มประตูน้ำ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากสะพานพระนั่งเกล้า ไป แพตตินั่มประตูน้ำ มีรถเมล์สายไหนไปบ้างครับ เดินทางตอน 05:00 น.