556

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
ขึ้นจากกองสลาก ไปวัดไร่ขิง ค่าโดยสาร เสียกี่รอบค่ะ ในเมื่อเส้นทางขาเข้าระบุสิ้นสุดที่กองสลาก ก่อนวนกลับรอบเสาวรีย์ฯ เปรียบเหมือนอู่รถได้หรือเปล่า และถามเป็นบรรทัดฐานเดียวกันนะคะ บางคันเก็บรอบเดียว พึ่งเจอวันนี้ 4 โมง เก็บ 2 รอบ 11+23 บาท เลขทะเบียน 556 / 6-55186 / 12-5872 นายพรชัยฯ จึงขอสอบถามถูกต้องแล้วใช่ไหมค่ะ