จะไปซอยเยาวภา

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
ต้นทางคือฟิวเจอร์ รังสิต จะต้องที่ซอยเยาวภา