ไม่ยอมจอดส่งผู้โดยสารที่ป้ายรถประจำทางหมายเลข18

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เมื่อเวลาประมาณ 9:45น.ของวันเสาร์ที่27กันยายน 2557 กระผมได้นั่งรถเมล์ร้อนแดงแบบเสียเงินหมายเลข18เดินทางจากท่าอิฐมุ่งหน้าไปทางอนุสาวรีย์ชัย พอมาถึงบริเวณแยกวงศ์สว่างตรงป้ายรถเมล์ขสมก ซึ่งเขียนระบุไว้ชัดเจนว่าเป็นป้ายจอดรถเมล์หมายเลข18 แต่พนักงานขับรถไม่ยอมจอดแล้วโบกไม้โบกมือแสดงอาการไม่พอใจ ไม่ได้แจ้งหรือบอกกล่าวเหตุผลหรือความจำเป็นอันใดที่ไม่ยอมจอด รถเมล์สาย18ดังกล่าวมีเลขประจำรถคือ7-50163 พยายามอ่านป้ายชื่อคนขับไม่ชัดเจน แต่สังเกตนามสกุลเขียนว่ากลวัฒน์ ขอให้ผู้เกี่ยวข้องดำเนินการแก้ไขปรับปรุงด้วย