จากคุุรุสภาไปพระที่นั่งวิมานเมฆ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
สอบถาม จากหอพักคุรุสภาไปพระที่นั่งวิมานเมฆ ขึ้นรถเมล์สายอะไร แล้วขึ้นฝั่งไหนคะ