ถามเส้้้้นทางจากคลองเตยไปเพชรเกษมซอย16

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จากคลองเตย ไปเพชรเกษมซอย16 ต้องนั่งรถเมลสายอะไรบ้าง?