522 ตอนกลางวันแอร์ไม่เย็นเลย

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
522 ตอนกลางวันแอร์ไม่เย็นเลยค่ะ ร้อนถึงร้อนมาก นั่งไปเหงื่อไหล่ไป อยากให้เพิ่มwifiด้วยค่ะ