138 พระประแดง - หมอชิต ออกรถสาย!!!

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ในรอบเช้าในแต่ละวัน รอบตั้งแต่ ตี5.30-6.00 น.มีตารางเวลาออกรถไหมคะ ช่วงนี้เป็นช่วงที่มีผู้โดยสายจากตลาดพระประแดง รอ 138 เป็นจำนวนมากก ออกเวลาเหลดประจำ ทำไมทำกับผู้ใช้บริการแบบนี้ ไม่มีความรับผิดชอบเลยคะ