มีรถอะไรสามารถเดินทางไปได้ครับ

ประเภท: 
สอบถามเส้นทาง
จาก เขตบางกะปิ ซอยรามคำแหง 60/1 ไป โรงเรียนพณิชยการราชดำเนิน ครับ