คุณจะรู้ตัวมั้ยว่าสร้างปัญหาให้พวกเราประชาชน ทำให้รถติดตั้งแต่เทพารักษ์จนถึงติดขัดลาซาล

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
เนื่องด้วยการกระทำของรถขนส่งโดยสารมวลชน ทำให้เกิดการติดขัดของการจารจร มากมายเท่าที่ดิฉันได้ใช้งานมา 1 ปีกว่านี้ รถปรับอากาศสีส้มทุกคันจะเปิดประตูตามจุดที่มีป้าย Bus stop เท่านั้น มันไม่ใช่เรื่องที่จะเปิดได้ทีละคัน มันดูไม่สมเหตุผลเลยค่ะ บางทีรถถึงป้ายรถเมล์แล้วแต่ต้องรอ ให้คันหน้าออกไปก่อนแล้วจึงไปจอด ณจุดนั้นแล้วปล่อยให้คนลง รอจนคนชึ้นแล้วค่อยออก มันไม่ใช่วิธีที่ช่วยเรื่องการจราจรเลยมันทำให้เป็นภาระสังคม แสดงออกถึงความไม่ใส่ใจในการกระทำขององค์กร ต่อประชาชนคนไทย คุณจะจัดระเบียบคุณต้องดูด้วย ว่าสมเหตุผลรึเปล่า ต้องให้คนรุ่นใหม่มาบริหารแล้ว นี่เป็นเรื่องของส่วนรวม คุณจะมาเอาระบบระเบียบคุณต้องดูหลักความจริงด้วย ต้องใช้เวลา 15 นาทีกว่ารถจะเคลื่อนตัวไปจุดที่ให้เปิดประตูให้ลงได้ ใช้ระบบ ใช้ระเบียบไม่พอ ต้องให้เหตุการณืจริงเป็นตัวสอนด้วย อย่างคุณไม่ใช้รถเมล์ไม่เคยมาด้วยระบบนี้ไม่เข้าใจหรอก ดิฉันใช้มา ปีกว่าดิฉันไม่เข้าใจ ว่าผู้บริหารได้มาสัมผัสหรือเปล่า ถึงได้สร้างปัญหานี้มา เมื่อก่อนรถไม่ติดขนาดนี้ ด้วยความจริงใจ ทิพวัลย์ พวงศิลป์