สาย129 ไม่จอดรับที่ป้าย 4/9/14 เวลา18:30น.

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
สาย129 สายจากบางนา ไปบางเขน มีการขับรถด้วยความเร็วสูง ไม่มีการชะลอจอดที่ป้ายรถเมล์ที่ป้ายแบรริ่ง ณ 4/9/14 เวลา 18:30น. และขอเรียกร้องจำนวนรถที่ให้บริการ เนื่องจากมีผู้ใช้บริการจำนวนมาก จึงขอเรียกร้องให้เพิ่มจำนวนรถเพิ่มด้วยค่ะ จึงเรียนมาเพื่อทราบและขอความอนุเคราะห์