สาย 102 เขต 3 จากสายคุณภาพ เป็น สายไม่ได้เรื่องไปซะแล้ว

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
หลังจากเปลี่ยนเป็นรถก๊าซ ได้เอา รถใหม่ รหัส 45 สาย 102 ไปลงเขต 5 แล้วเอาไปวิ่ง 9 วัดหลายคันด้วยกัน ทำให้สาย 102 มีแต่รถรหัส 44 ซึ่งเก่า ช่องแอร์ไม่มีที่ปรับ รถเสีย บ่อยครั้ง อีกทั้ง ช่วงระยะเวลา 19.00-20.00 ของทุกวัน รอรถนานมาก มีพนักงานขับรถหลายคน ฉวยโอกาสที่รถน้อย ขับช้า เพื่อเอา OT ตอนเช้าช่วงเวลา ตี 5.30 - 6.00 ไม่ควรมีรถเสริมคลองเตย เพราะผู้โดยสารส่วนใหญ่ นั่งระยะยาวไป สาธุประดิษฐ์ พนักงานขับรถ ที่ไม่ได้ลงบ่าย ฉวยโอกาส ขับช้าแต่เช้า เพื่อเอา OT ทั้งหมดที่เกิดขึ้น เนื่องมาจาก สาย 102 มีรถน้อย ขณะนี้ทราบว่ามีรถจำนวน 20 คัน ถ้าเพิ่มเป็น 25 คัน น่าจะพอดี กับผู้โดยสาร และลดช่องว่าง พนักงานขับรถลากเพื่อเอา OT ด้วย สาย 102 ที่อยู่อู่แพรกษา เป็นสายที่คนเต็มตั้งแต่อู่ในช่วงเช้า และช่วงเย็นก็เต็มมาจาก สาธุประดิษฐ์ นี่คุณเล่นเอารถไปไว้สาย 142 511 หมด ทั้งๆที่สองสายนี้ คนน้อย วิ่งรถโล่ง ยิ่งสาย 142 511 วิ่งมา 2 คันติด และที่สำคัญ คือ ชอบออกขวา ไม่รับผู้โดยสารประจำ น่าแปลกใจ ที่ พวกคุณไม่ใส่ใจสาย 102