ช่วยตรวจสอบและแก้ไข รถสาย 107 มีรถน้อยมาก รอเกิน 1 ชั่วโมงเกือบทุกวัน ทั้งช่วงเช้าและเย็น (เวลาที่คนปกติจะไปทำงานและกลับบ้าน)

ประเภท: 
ร้องเรียนรถองค์การ
ช่วงเดือนสิงหาคม 2557 - ปัจจุบันรถสาย 107 มีรถน้อยมากค่ะ รอเกิน 1 ชั่วโมงเกือบทุกวัน มีบางวันต้องรอถึง 2 ชั่วโมง ไปทำงานสายเกือบทุกวัน ช่วงเช้าและเย็นเวลาประมาณ เจ็ดโมง และ ห้าโมงเย็น รบกวนช่วยปรับปรุงให้มีจำนวนรถถี่ขึ้นไม่ให้รอเกิน 30 นาที ด้วยค่ะ เดือดร้อนมาก ขอบคุณค่ะ