แผนพัฒนาเส้นทางวิ่งและรถโดยสาร

ประเภท: 
ข้อคิดเห็นและชมเชยบริการ
1. ขอสอบถามว่าทาง ขสมก. มีนโยบายพัฒนารถโดยสารใน กทม. ให้รองรับกับแผนพัฒนารถไฟฟ้าของ รฟม. หรือไม่ครับ ตอนนี้ทาง รฟม. มีแผนพัฒนาเส้นทางของรถไฟฟ้าชัดเจน แล้วผมคิดว่าทาง ขสมก. ควรจะมีนโยบายและแผนพัฒนาเช่นเดียวกัน ให้สอดคล้องกับแผนของทาง รฟม. นะครับ 2. อยากให้กวดขันเรื่องการจอดรับ-ส่งผู้โดยสารให้เปิดประตูให้ตรงป้ายรถเมล์ด้วยครับ เนื่องจากบางจุดเป็นปัญหาทำให้รถติดอย่างมาก เช่น BTS บางหว้า ปัญหาที่พบ คือ ผู้โดยสารไม่ยอมรอตรงป้ายรถเมล์ และทางรถโดยสารก็เปิดประตูรับ-ส่งผู้โดยสารก่อนจะถึงป้ายรถเมล์ ปัญหานี้แก้ไม่ได้หรอกครับ ถ้าคนขับรถโดยสารยังคงเปิดประตูรับส่งผู้โดยสารไม่ตรงป้าย เพราะผู้โดยสารก็จะไปรอก่อนถึงป้าย เพราะประตูเปิดรับ และขอให้มีการบังคับใช้อย่างเข้มงวดด้วยครับ